Released Statement of the 2nd meeting of the Permanent Committee of the FPNCC

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ
Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC)
=======================================
FPNCC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီအစည္းအေဝး
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ရက္စြဲ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၈) ရက္

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၆) ရက္မွ (၂၈) ရက္ေန႔အထိ ပန္ခမ္းၿမိဳ႕တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ-
(၁) ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO)
(၂) ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (ULA)
(၃) ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)
(၄) ျမန္မာႏိုင္ငံအမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တေသာအမ်ဳိးသားပါတီ (MNTJP)
(၅) ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)
(၆) ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ (PSC)
(၇) “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၂၇) ဦး ပါဝင္တက္ေရာက္ကာ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစည္းအေဝးမွ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

၁။ အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ မ်က္ေမွာက္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တိုးတက္မႈ အလားအလာအေပၚ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ပါဝင္မႈသည္ ပိုမိုအေရးပါလာၿပီး ကင္းကြာ၍မရႏိုင္ပါဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။

၂။ အစည္းအေဝးတြင္ (၂၁) ရာစုပင္လံု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးအေပၚ မည္သို႔သေဘာထားရိွသည္ကို ေသခ်ာေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၿပီး FPNCC အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ တရားဝင္ဖိတ္ၾကားလႊာကို လက္ခံရရိွပါက FPNCC အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး စံုစံုညီညီတက္ေရာက္သြားမည္။ ထို႔အတူ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္သည့္အခါ လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္ရိွရန္အတြက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးစဥ္အတြက္ ဆက္လက္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
၃။ အဖြဲ႔ဝင္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ ဤတစ္ႀကိမ္အျမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ မိမိတို႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မွ ယခုထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဓိကလုပ္ငန္းမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

၄။ ကခ်င္၊ တအန္း၊ ကိုးကန္႔ ႏွင့္ ရခိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္႐ံႈ႕ခ်လိုက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္နည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းရန္ေတာင္းဆိုပါသည္။

၅။ မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ သမၼတသစ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ဦးဝင္းျမင့္အား FPNCC မွ ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး သမၼတသစ္၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

အျမဲတမ္းေကာ္မတီ
ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

联邦政治谈判协商委员会常务委员会
文件
编号:2018(常2次)-004号
——————————————————————
联邦政治谈判委员会常务委员会第二次会议
公报

联邦政治谈判协商委员会(以下简称FPNCC)常务委员会第二次会议于2018年3月26日至28日在佤邦首府邦康市举行。
FPNCC七家成员组织:克钦独立组织(KIO)、若开民族联盟(ULA)、崩龙邦解放阵线(PSLF)、缅甸民族正义党(MNTJP)、掸邦进步党(SSPP)、掸邦东部第四特区和平与团结委员会(PSC)、佤邦联合党(UWSP)等27名代表出席了本次会议。

1、会议中,各成员组织对目前的缅甸国内局势和发展趋势进行了讨论和分析,一致认为,在缅甸的和平进程中,已经离不开中国的建设性介入,中国起着越来越重要的作用;

2、会议对如何对待“第三次21世纪彬龙会议”问题进行了认真讨论,FPNCC认为,如果接到联邦政府书面正式邀请函,我们FPNCC成员都会集体前往参加。同时,在去参加会议的安全保障上,FPNCC恳请中国继续提供全程帮助;

3、各成员组织在本次常务会议上,通报了各自组织从去年到现在的主要工作;

4、FPNCC强烈谴责缅军在克钦、德昂、果敢和若开等多个地区进行大规模军事进攻,呼吁国内民族矛盾应以政治谈判方式解决。

5、FPNCC对3月28日新当选的总统吴温敏表示祝贺!希望在吴温敏总统领导下,缅甸的和平早日实现。
特此公报!

联邦政治谈判协商委员会常务委员会
2018年03月28日

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC)
Proclamations Made at the 2nd Meeting Held by the Permanent Committee

28 March 2018

Federal Political Negotiation and Consultative Committee’s (FPNCC) second annual meeting of the permanent committee was held successfully at the headquarter of the “Wa” state government in the special region (2) in Pangkham, Myanmar from 26 March 2018 to 28 March 2018. The FPNCC members in attendance were as follows:

1. Kachin Independence Organization (KIO)
2. United League of Arakan (ULA)
3. Palaung State Liberation Front (PSLF)
4. Myanmar National Truth and Justice Party (MNTJP)
5. Shan State Progress Party (SSPP)
6. Peace and Solidarity Committee (PSC)
7. United Wa State Party (UWSP)

Altogether, 27 delegates from the above organisations participated in the meeting. Overall, the meeting was a success. Stemming from discussions at this productive meeting, that the following declarations be publicised:

1. That the organisations unanimously discussed Myanmar’s internal political situation and the route to establishing peace in Myanmar. They highlighted that the active involvement of the People’s Republic of China’s leadership in Myanmar’s peace negotiations to be crucial.

2. That should the government of Myanmar legitimately invite the FPNCC members to the third meeting of the 21st Century Panglong Conference, FPNCC shall attend such a conference. FPNCC also requests that security and travel plans for the members attending that conference be arranged by the People’s Republic of China.

3. The delegates from each of the FPNCC member organisations presented their annual reports on their activities and achievements.

4. That the FPNCC condemns the Myanmar military’s current ongoing war against Kachin, Ta Ang, Kokang and Rakhine states. The committee expressly urges the Myanmar government to resolve Indigenous issues through political negotiations.

5. The FPNCC cordially congratulates Honourable U Win Myint upon his new appointment as the President of Myanmar on 28 March 2018. The committee envisages that he brings peace to all of Myanmar at the earliest possible time.

Permanent Committee
Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC)

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *