FPNCC မွ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ေနျပည္ေတာ္တြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

FPNCC မွ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ေနျပည္ေတာ္တြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

စာအမွတ္ (၂၀၁၈)/၀၀၆

ရက္စြဲ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္

၁။ မၾကာမီေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကားသံုးပြင့္ဆိုင္ တိုက္႐ိုက္အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေရးပါေသာ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC)အေနျဖင့္ အထူးပင္လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုအားေပးေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးျပည္သူလူထုႏွစ္ႏွစ္ကာကာထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုမေသြဖီေစရန္ႏွင့္ ဤတိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ရလဒ္မ်ားရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

၂။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC)အေနျဖင့္ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္’’(NCA)လမ္းေၾကာင္းသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားအတြင္း စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ “တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္’’(NCA)အပါအဝင္တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ဳိးကိုမဆို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်အား အစဥ္အျမဲေထာက္ခံပါသည္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ(FPNCC)အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုထိထိေရာက္ေရာက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးညႇိႏိႈင္းက်င္းပေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မေရြးအဆင္သင့္ရွိေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *