FPNCC မွ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ေနျပည္ေတာ္တြင္ သံုးပြင့္ဆိုင္ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္းအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း

စာအမွတ္ (၂၀၁၈)/၀၀၆ ရက္စြဲ – ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃)ရက္ ၁။ မၾကာမီေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔အၾကားသံုးပြင့္ဆိုင္ တိုက္႐ိုက္အဆင့္ျမင့္ေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေဝးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ အေရးပါေသာ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC)အေနျဖင့္ အထူးပင္လႈိက္လိႈက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုအားေပးေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးျပည္သူလူထုႏွစ္ႏွစ္ကာကာထားရွိေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုမေသြဖီေစရန္ႏွင့္ ဤတိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ရလဒ္မ်ားရရွိရန္ …

သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ MNTJP ၊ PSLF ၊ ULA အဖြဲ႕ (၃)ဖြဲ႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၂)ရက္